KNOWLEDGES

ข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยีล่าสุด

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

One Enterprise Co., Ltd.  (ซึ่งจะเรียกต่อไปว่า “1ES”, “เรา”, และ “ของเรา”) เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (“นโยบายนี้”) ของเรา นโยบายนี้มีผลใช้งานกับเว็บไซต์และบริการของ One Enterprise Co., Ltd.  ที่แสดงหรือมีลิงก์มายังนโยบายนี้ กรุณาอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านให้แก่ One Enterprise Co., Ltd.  ก่อนที่ท่านจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของ One Enterprise Co., Ltd.  ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ นิยามข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการจากภายนอกและบริการที่เกี่ยวข้อง การใช้คุกกี้ การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว วิธีติดต่อเรา 1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล One Enterprise Co., Ltd.  เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายช่องทาง ได้แก่ การใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ www.1es.co.th การลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาของเรา ผ่านช่องทางของเรา, ผ่านคู่ค้าของเรา และพันธมิตรของเรา   การติดตามรับข่าวสาร (eNewsletters) ของเราผ่านทางอีเมล การติดต่อเราเพื่อขอใช้บริการ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการสนับสนุน การนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของเราผ่านทางอีเมลและ/หรือโทรศัพท์ ข้อมูลสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public Records) ที่เรามีสิทธิเก็บรวบรวมได้ตามกฎหมาย 2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม One Enterprise Co., Ltd.  ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้ ชื่อนามสกุล ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ LINE ID ฯลฯ…

อ่านต่อ

รู้จักพรบ. ข้อมูลส่วนบุคคลกันมากขึ้นด้วยคลิปนี้

https://www.youtube.com/watch?v=GPOUwoKJRjU PDPA Personal Data Protection Act คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรามาดูกันว่าถ้าจะเริ่มต้นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในบริษัทตามกฎหมาย PDPA เราต้องรู้อะไรบ้าง อย่างแรกข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครเป็นเจ้าของข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งเป็น 2 ประเภท Personal Data ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, อีเมล, การศึกษา, เพศ, อาชีพ, รูปถ่าย, ข้อมูลทางการเงิน Sensitive Personal Data ข้อมูลทางการแพทย์หรือสุขภาพ, ข้อมูลทางพันธุกรรมและไบโอเมทริกซ์, เชื้อชาติ, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา, พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลสหภาพแรงงาน เป็นต้น เรื่องถัดไปที่เราต้องรู้ใครมีหน้าที่ในการดูแล เก็บรักษาและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดให้มีบุคคลากรที่มีความรับผิดชอบในการดูแล เก็บรักษา การเข้าถึงและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ “ตัดสินใจ” เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” โดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเรารู้แล้วว่า ใคร ในบริษัท มีหน้าที่อย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งต่อไปที่เราต้องคำนึงถึงคือ ข้อมูลอะไรในบริษัทที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งให้ชัดเจนอีกนิด คือ ข้อมูลบุคคลภายในบริษัท และข้อมูลบุคคลภายนอกบริษัท ข้อมูลภายในบริษัท คือ ข้อมูลของพนักงานในบริษัททุกคน ที่ฝ่ายบุคคลเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกที่เราสมัครงานจนถึงวันสุดท้ายที่เราทำงานให้บริษัท ซึ่งมีได้ทั้ง Personal Data และ Sensitive Data ข้อมูลบุคคลภายนอกบริษัท ถือเป็นข้อมูลสำคัญมากของบริษัท เช่น…

อ่านต่อ

รู้จัก Plug and Play IoT เทคโนโลยีดีดี จาก Cisco Meraki

Cisco Meraki IoT    ตัวใหม่ล่าสุด ที่ช่วยดูแล Data Center ให้คุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเดินสาย ไม่ต้องเสียบปลั๊ก แค่มีถ่านอัลคาไลน์ 2 ก้อน อุปกรณ์ก็พร้อมทำงานได้ทันที มี 3 ฟังก์ชั่น ตรวจสอบอุณภูมิความชื้น ตรวจสอบน้ำรั่วซึม ตรวจสอบการเปิดปิดประตู https://youtu.be/xdHW5of6TP4 แค่ใส่ถ่าน อุปกรณ์ก็พร้อมเชื่อมต่อทำงานร่วมกับ Meraki Access Point  ไม่จำเป็นต้องซื้อ IoT Controller ไม่ต้องเสียเวลาเดินสาย ระบบทั้งหมดเชื่อมต่อผ่านบลูทูธส่งข้อมูลออนไลน์เข้าสู่ Meraki Cloud Dashboard พร้อมฟังก์ชั่น Alert ผ่าน SMS ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ถ้ามันจะยุ่งยากขนาดนั้น ก็โทรหาเราที่ 097-345-2431 หรือ add line : 1essales ให้วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น ดูแลแก้ปัญหาทางด้านไอทีให้คุณ ง่ายกว่ากันเยอะ

อ่านต่อ

รู้จัก Extreme Network ที่สุดของเทคโนโลยี Wifi 6 ใน Gartner Leader

รู้จักอีกหนึ่งเทคโนโลยีจาก Extreme Network ที่อยู่ใน Gartner Magic Quadrant Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ปี 2020 Extreme พัตนา Wireless Technology โดยนำเอาเทคโนโลยี Wifi 6 เพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการรับส่งข้อมูล และ รองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน Extreme Cloud IQ ทำให้บริหารจัดการผ่านหน้าเวปได้อย่างรวดเร็ว รองรับการขยายตัวของอุปกรณ์ได้ไม่จำกัด https://youtu.be/H_R4ky869JE 4 จุดเด่นของ Extreme Wireless Technology High Speed & Efficiency เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Wifi 6 รวมไปถึง OFDMA, MU-MIMO และ Software – Defined Dual 5 GHz Radios ทำให้ Extreme Wireless สามารถส่งสัญญาได้อย่างแม่นยำได้ประสิทธิภาพสูงสุด เร็วกว่าเทคโนโลยีเดิมเท่าตัวVisibility and Control รวมเอาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้ดูและระบบสามารถเห็นการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดในองค์กรContext-Based Optimization เทคโนโลยีของ Extreme สามารถแยกการใช้งานระหว่าง User, Devices , Application และสามารถแยกกำหนด Policy , Prioritize , กำหนด หรือ ควบคุมการทำงานเพื่อให้ได้ Network Performance ตามต้องการSecure Access For All เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานแบบ BYOD และรองรับการใช้งานแบบ IoT ในระดับ Enterprise Level มีระบบ Authentication ให้เลือกใช้ สามารถสร้าง Network Policies แบบ Global…

อ่านต่อ

รู้จัก Switch รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Cisco Catalyst 8000 ที่มาพร้อมกับ SD Wan Platform

Cisco Catalyst 8000 มาพร้อมกับ Model ย่อยด้วยกัน 3 รุ่น คือ Catalyst 8500 Edge Platform ดีไซน์มาสำหรับเป็น WAN Edge Switch ใน Data Center เหมาะสำหรับ Service Provider และบริษัทที่มี Data Center ขนาดใหญ่ เลือกใช้ Quantum Flow Processor ที่มาพร้อมกับ ASIC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับการใช้งาน port 40G และ 100G ในอุปกรณ์ขนาด 1Uรุ่นถัดมา Catalyst 8300 เหมาะสำหรับทำหน้าที่เป็น EDGE Switch ติดตั้งตามสำนักงานสาขา หรือทำหน้าที่เป็น Router โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่า SD-WAN ที่อยู่ใน Cisco ISR4400 ถึง 4 เท่า รุ่นสุดท้าย Catalyst 8000V Edge Software ซอฟท์แวร์ Virtual Switch ที่มีความสามารถและทำงานได้เหมือนอุปกรณ์สวิทช์ สามารถติดตั้งได้ทั้งใน Cloud และ Virtualization Environment เหมือน Cisco 5000 Series สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จำกัด Sales Tel: 097-345-2431 Line ID : 1essales Email: [email protected] Facebook : www.facebook.com/one1es

อ่านต่อ

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน กับ Cisco Umbrella ปกป้องผู้ใช้งานของคุณไม่ว่าจะทำงานจากที่ไหนก็ตาม

ก่อนจะไปทดลองใช้งานกันฟรี ๆ 14 วัน เรามาทำความรู้จัก Cisco Umbrella กันก่อนดีกว่า Cisco Umbrella คือ Cloud Security ของ Cisco ที่รวมเอาโซลูชั่นทางด้าน Security ของ Cisco เอาไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ Open DNS, CloudLock, Cisco AMP มารวมกันเป็น Secure Internet Gateway (SIG) ใช้ชื่อว่า Cisco Umbrella มาดูกันว่า Cisco Umbrella มีจุดเด่นอะไรบ้าง Cisco Cloudlock เป็นฟีเจอร์ใช้ตรวจสอบ Traffic ของผู้ใช้งาน ทั้งจากภายในบริษัท และเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตมาจากที่ไหนก็ตาม ทำหน้าที่ป้องกันการเข้าถึงไฟล์หรือเวปไซต์ที่ไม่ปลอดภัย รองรับการตรวจสอบแอพพลิเคชันแบบ Software-as-a-Service (Saas) สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านได้ทันที Machine Learning ถูกนำมาใช้งานใน Cisco Umbrella เพื่อตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ใช้งาน ทำให้สามารถหยุดการเข้าถึงในระดับ DNS และ IP Layer ได้ Cisco Talos Threat Intelligence ใช้ป้องกันความเสี่ยงของ URL ที่เข้าถึงในระดับ HTTP/S และทำงานร่วมกับ Cisco Advanced Malware Protection (AMP) ช่วยป้องกันการเข้าถึงไฟล์ที่ไม่ปลอดภัย สำหรับใครที่สนใจทดลองใช้งานฟรี ก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้ตามลิงค์นี้ได้เลย https://signup.umbrella.com/

อ่านต่อ

เช็คให้ชัวร์ก่อน Convert ไป VMware

5 ข้อที่ต้องเช็คทุกครั้งก่อนย้ายเครื่อง หรือ Migrate ไป VMware1. ตรวจสอบ Version ของ OS เครื่องที่ต้องการย้าย 2. ตรวจสอบว่า Version ของ VMware สามารถทำงานร่วมกับ OS เครื่องเดิมได้หรือไม่3. เชื่อม Network Connection ของทั้งเครื่องใหม่และเครื่องเก่า4. เช็คระบบงานที่จะย้ายว่าเป็น Application หรือ Database เพราะขั้นตอนการย้ายต่างกัน5. เช็ค Downtime ของแต่ละระบบงานว่าสามารถปิดระบบได้นานแค่ไหน และอื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องเช็คก่อนการ Migration แต่ถ้าเช็คไม่ไหว โทรหาเรา 1ES บริการย้ายระบบงานให้ฟรี* เพียงซื้อเครื่อง Server พร้อม VMware เราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบระบบและย้ายระบบงานให้ฟรี *หมายเหตุ *ย้ายให้ฟรี 1 ระบบแรก สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูชั่นส์ จำกัด Sales Tel: 097-345-2431 Line ID : 1essales Email: [email protected] www.facebook.com/one1es

อ่านต่อ

เลือก IP Phone อย่างไร ให้โดนใจผู้บริหาร

ตอบโจทย์การใช้งานแบบ work from home https://youtu.be/ec2B2c90st0 IP Phone กับการ Work From Home ปัจจุบัน ถ้าพูดถึงเรื่อง Work From Home เราจะคิดถึง Online Meeting Application เช่น Google Meet, Zoom, Cisco WebEx  แต่ทุกคนลืมไปหรือเปล่าว่า ถ้าเราติดต่อกันด้วยเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศ เมื่อเรา Work From Home เราไม่สามารถรับโทรศัพท์ออฟฟิศได้ IP Phone คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ฝ่ายไอทีต้องเริ่มพิจารณา เพื่อให้การ Work From Home เกิดขึ้นได้จริง ๆ คอนเซป Anywhere Anytime Any Devices คือสิ่งที่ตอบโจทย์การทำงานแบบ Work From Home มากที่สุด เพียงแค่ลง Softphone บนอุปกรณ์ PC Laptop หรือ Mobile แล้ว Connect Internet เบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศก็จะติดตามเราไปทุกที ทุกเวลา อยู่ที่ไหนก็รับสายได้ ปัจจุบันเทคโนโลยี IP Phone มีราคาถูกลง เพราะมีการนำ Cloud Platform เข้ามาให้บริการ อย่าง Cisco IP Phone ก็มีบริการ Cloud Calling ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ Call Manager ขนาดใหญ่อีกต่อไป หรือถ้ายังต้องการใช้งานแบบ On  premise อยู่ Grand Stream IP Phone ก็มีฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐานของ IP Phone อย่างครบถ้วน ในราคาถูกกว่ามาก เทคนิคการเลือก IP Phone…

อ่านต่อ
Load More