รู้จัก Extreme Network ที่สุดของเทคโนโลยี Wifi 6 ใน Gartner Leader

รู้จักอีกหนึ่งเทคโนโลยีจาก Extreme Network ที่อยู่ใน Gartner Magic Quadrant Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ปี 2020

Extreme พัตนา Wireless Technology โดยนำเอาเทคโนโลยี Wifi 6 เพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการรับส่งข้อมูล และ รองรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน Extreme Cloud IQ ทำให้บริหารจัดการผ่านหน้าเวปได้อย่างรวดเร็ว รองรับการขยายตัวของอุปกรณ์ได้ไม่จำกัด

4 จุดเด่นของ Extreme Wireless Technology

  1. High Speed & Efficiency เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Wifi 6 รวมไปถึง OFDMA, MU-MIMO และ Software – Defined Dual 5 GHz Radios ทำให้ Extreme Wireless สามารถส่งสัญญาได้อย่างแม่นยำได้ประสิทธิภาพสูงสุด เร็วกว่าเทคโนโลยีเดิมเท่าตัว
  2. Visibility and Control รวมเอาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้ผู้ดูและระบบสามารถเห็นการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดในองค์กร
  3. Context-Based Optimization เทคโนโลยีของ Extreme สามารถแยกการใช้งานระหว่าง User, Devices , Application และสามารถแยกกำหนด Policy , Prioritize , กำหนด หรือ ควบคุมการทำงานเพื่อให้ได้ Network Performance ตามต้องการ
  4. Secure Access For All เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานแบบ BYOD และรองรับการใช้งานแบบ IoT ในระดับ Enterprise Level มีระบบ Authentication ให้เลือกใช้ สามารถสร้าง Network Policies แบบ Global หรือเลือกปรับแต่ง  Policies สำหรับการเข้าถึงแบบ Local